För arbetsplatsen

Yoga & Mindfulness för arbetsplatsenHälsosamma arbetsplatser

Hälsosamma arbetsplatser med friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och även lägre kostnader för personalomsättning.  Det kan vara idé att satsa på möjligheter för personalen att till exempel träna yoga eller mindfulness i anslutning till arbetet. Inspirationsdagar med hälsotema kan också vara en bra idé. Stresshantering och bra kost kan ha stor betydelse för hur mycket man orkar. Ett tydligt ledarskap och känsla av delaktighet och trygghet är andra viktiga byggstenar för ett kreativt arbetsklimat.


Yoga

Undersökningar visar att medarbetare som gör yoga regelbundet har färre sjukskrivningar, mindre problem med rygg, axlar och nacke samt lär sig att hantera stress på ett bättre sätt. Regelbunden yoga har också visat sig kunna sänka högt blodtryck samt har en positiv effekt på sömnen.

 

"Alla träningsformer är bra, men om du som arbetsgivare vill erbjuda träning är yoga bäst ur en ekonomisk synvinkel. Det som är så tilltalande med yoga är att det är så enkelt." - Iréne Jenssen, forskare och professor, Karolinska institutet. 

 

Yoga på arbetsplatsen kan till exempel förläggas till lunchen eller före eller efter arbetstid. Allt som behövs är en tillräckligt stor lokal ( t.ex. konferensrum eller lunchrum). 30-60 minuter brukar vara lagom, beroende på gruppens önskemål. Typen av yoga kan varieras från väldigt lugn och avslappningsinriktad yoga till mera fysisk. Yoga via Zoom är också ett alternativ att fundera på. Då kan även medarbetare som arbetar hemifrån vara med. 


Exempel:

Ni står för lokalen. Om tillräckligt många är intresserade säljer jag klippkort direkt till deltagarna, som själva väljer när de vill vara med. Om antalet deltagare är färre kan de istället köpa det som en kurs. Friskvårdsbidrag kan användas till detta.


Alternativt köper ni som företag in kursen till era anställda.

 

Jag instruerar även på engelska!

 

 

Mindfulness

Med enkla mindfulnessövningar tränar man på att vara närvarande i nuet; ett sätt att lära sig hantera stress och må bättre som helhet, både på och utanför arbetet, samt att träna fokus. Jag kommer till er och lär ut, antingen som en föreläsning eller i form av kurs, där ni får chansen att träna in olika tekniker.


Kontakta mig så diskuterar vi pris och upplägg!

 


unsplash