För arbetsplatsen

Yviva Hälsoutveckling

Hälsosamma arbetsplatser

Hälsosamma arbetsplatser med friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och även lägre kostnader för personalomsättning.  Det kan vara idé att satsa på möjligheter för personalen att träna till exempel yoga eller mindfulness i anslutning till arbetet, eller varför inte satsa på inspirationsdagar? Att lära sig stresshantera och äta rätt kan ha stor betydelse för hur mycket man orkar. Ett tydligt ledarskap och känsla av delaktighet och trygghet är andra viktiga byggstenar för ett kreativt arbetsklimat.


Yoga och mindfulness på din arbetsplats

Yoga

Alltfler arbetsplatser får upp ögonen för yogans positiva effekter och att erbjuda yoga på arbetsplatsen blir allt vanligare. Undersökningar visar att medarbetare som gör yoga regelbundet har färre sjukskrivningar, mindre problem med rygg, axlar och nacke samt lär sig att hantera stress på ett bättre sätt. Regelbunden yoga har också visat sig kunna sänka högt blodtryck samt har en positiv effekt på sömnen.

 

"Alla träningsformer är bra, men om du som arbetsgivare vill erbjuda träning är yoga bäst ur en ekonomisk synvinkel. Det som är så tilltalande med yoga är att det är så enkelt." - Iréne Jenssen, forskare och professor, Karolinska institutet. Utdrag ur tidningen Yoga för dig nr 4, 2014.

 

Yoga på arbetsplatsen kan till exempel förläggas till lunchen eller före eller efter arbetstid. Allt som behövs är en tillräckligt stor lokal ( t.ex. konferensrum eller lunchrum). 30-60 minuter brukar vara lagom, beroende på gruppens önskemål. Typen av yoga kan varieras från väldigt lugn och avslappningsinriktad yoga till mera fysisk.

 

Jag instruerar även på engelska!

 

 

Mindfulness

Studier visar att medarbetare som utövar mindfulness blir mera harmoniska och fokuserade och därmed även presterar bättre. Med enkla mindfulnessövningar tränar man på att vara närvarande i nuet; ett sätt att lära sig hantera stress och må bättre som helhet, både på och utanför arbetet. Jag kommer till er och lär ut, antingen som en föreläsning eller i form av kurs, där ni får chansen att träna in olika tekniker.

 

 

Samarbetspartners: ABF, HSB Nordvästra Skåne, IKEA

 

 

Jag hjälper er med:

  • Hälsostrategier för arbetsplatsen
  • Friskvårdsprojekt
  • Stresshantering & Mindfulness
  • Yoga på arbetsplatsen
  • Coachning vid förändringsarbete
  • Inspirationsdagar med hälsotema och/ eller teambuildning


ylva.flennegard@yviva.se

0733-70 27 65

Copyright  ©  All Rights Reserved