Om yoga


Vem som helst kan göra yoga. Och man kan göra yoga nästan var som helst. Min önskan är att få fler att upptäcka yogans fördelar, eftersom den har så stora, positiva hälsoeffekter. Yoga är inte något komplicerat och svårt. Yoga är tillåtande och det finns många vägar att gå inom yogan. Yoga är livsglädje!

I västvärlden är det den fysiska yogan, Hatha Yoga, som blivit  mest populär och flera olika skolor och yogasorter har vuxit fram. Det var framför allt på 1990-talet, som yogan började slå igenom ordentligt i västvärlden med en lång rad mediapersonligheter och idrottsstjärnor i spetsen. Idag utövas yoga regelbundet av miljontals människor i praktiskt taget hela världen. Yoga kan i stort sett användas överallt, i alla åldrar och på alla levnadsstadier eftersom det är så anpassningsbart. Det finns en yogatyp som passar alla människor!


Yoga kan lindra och ibland bota en rad fysiska och psykiska besvär. Några positioner förbättrar balansen, andra utvecklar muskler eller främjar cirkulationen. Många av positionerna masserar de inre organen och inverkar på retningspunkter i kroppen, så att de löser upp blockeringar och stimulerar energi. Yoga är holistiskt (arbetar med helheten) och alla kroppens system påverkas: muskel- och skelettsystemet, andningsapparaten, hjärta och kärl, hormonsystemet och immunförsvaret. Som med annan träning bör yoga förstås helst göras kontinuerligt för bästa resultat.Yogans bakgrund

Ursprungligen härstammar yogan från Indien. Man vet att den är minst 3000 år gammal, men förmodligen är den ännu äldre och kan ha rötter så långt tillbaka som 10 000 år... Den omnämns första gången skriftligen i Veda-skrifterna, Upanishaderna.


Yogan är religionsfri och kan snarare ses som en filosofi och vetenskap. Den är ett av de absolut äldsta systemen i världen för personlig utveckling, och den behandlar alla aspekter av den fysiska, psykiska och andliga hälsan.


Ordet yoga kommer från sanskritens "yuj" som betyder att ena eller förena. Det som ska förenas är kropp, själ och sinne (body, mind and spirit). Syftet är att uppnå sanningen. Yogans fysiska positioner (asanas) är till för att skapa och träna balans mellan kroppens muskler, skelett och körtelsystem. Andningstekniken (pranayama) bygger på att andningen är källan till allt liv och energi (prana) i kroppen. Kombinationen av asanas och pranayama hjälper oss att lugna sinnet och skapa en stark och smidig kropp. Andningstekniken och avslappningen (pratyahara) är också viktiga som förberedelser för meditation. Yoga hjälper oss att bättre klara av stress och svårigheter i våra liv. Yoga hjälper oss att fokusera och rikta våra energier, något vi har nytta av i de flesta sammanhang.


En av de mest inflytelserika yogamästarna var Patanjali, som levde omkring 300 f.Kr. Han skrev Yoga-Sutras, ett verk som beskriver yogans filosofi och som anses vara yogans hjärta och ligger till grund för hur en sann yogi skall leva.


Inom yogan kallas livsenergin för prana. I människokroppen strömmar prana längs banor som kallas nadis (72 000 st) och koncentreras i energicentra som går under benämningen chakran (finns 7 huvudchakran). Hatha Yogans uppgift är att rena kroppen, korrigera obalans och lossa blockeringar så att prana kan strömma fritt i kroppen.